Cách Đặt Câu Hỏi Cho Từ Gạch Chân

  -  

+/ Dùng hễ tự thường xuyên thì ta bắt buộc mượn trợ rượu cồn từ bỏ cùng hòn đảo trợ hễ từ lên trước nhà ngữ cùng sau trường đoản cú để hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What do they play everyday?
Bạn đang xem: Cách đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*
*Xem thêm: Cáp Trung Thế Cho Đường Dây Nhôm Lõi Thép Bọc Cách Điện 24Kv

Bạn vẫn coi ngôn từ tài liệu Cách đặt câu hỏi mang đến từ bị gạch chân, để thiết lập tài liệu về trang bị chúng ta cliông xã vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Top 12 Cách Phối Áo Len Với Chân Váy Với Áo Len Cực Hot Cho Nàng

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chụ ý:Trước không còn ta đề xuất xác định được từ để hỏi.Từ bị gạch chân ko khi nào xuất hiện thêm trong thắc mắc.Nếu trong câu: +/ Dùng rượu cồn trường đoản cú thường thì ta bắt buộc mượn trợ rượu cồn trường đoản cú và đảo trợ đụng từ bỏ lên trước chủ ngữ và sau từ nhằm hỏi.Eg: They play football everyday.=> What bởi they play everyday? +/ Nếu trong câu dùng “đụng từ tobe”, “cồn trường đoản cú kmáu thiếu” ta chỉ việc hòn đảo “động tự tobe”, “đụng trường đoản cú kmáu thiếu” lên trước công ty ngữ cùng sau tự để hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? Nếu trong câu gồm từ bị gạch men chân dùng phần lớn từ bỏ sau thì khio gửi sang trọng thắc mắc ta phải thay đổi tương xứng nhỏng sau: 1. I, We => You 2. me, us => you 3. mine, ours=> yours 4. my, our => your 5. some=> anyCác tự nhằm hỏi thường xuyên chạm chán trong Tiếng Anh: What : cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự trang bị, sự khiếu nại...) Which: loại mà (Dùng nhằm hỏi Khi có sự lựa chọn) Where: ở chỗ nào (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, nơi chốn ...) When: lúc nào (Hỏi đến thời hạn, thời khắc ...) Who : ai, fan mà lại (Hỏi đến người)=> Whom: người mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)Eg: I buy hyên some books.=> Who/ Whom bởi vì you buy any books (for)? => Whose: của người nhưng mà (Hỏi mang lại tính tự thiết lập, download cách, đại từ ssinh sống hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: vì sao (Hỏi mang đến lí vì chưng, nguim nhân) How: rứa như thế nào (Hỏi cho tính từ bỏ, trạng tự, mức độ khoẻ ...) How old: hỏi mang lại tuổi How tall: hỏi mang đến chiều cao của fan How high: hỏi cho chiều cao của thiết bị How thick: hỏi mang đến độ dày How thin: hỏi đến độ mỏng mảnh How big: hỏi mang lại độ mập How wide: hỏi cho độ rộng How broad: hỏi mang lại chiều rộng How deep: hỏi mang đến độ sâu How fast: hỏi cho tốc độ How far ... from ... to lớn ...: hỏi cho độ xa How long: hỏi cho độ dàiEg: This ruler is 20 centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi mang lại thời hạn bao lâu Eg: It takes me an hour to lớn vày my homework.=> How long does it take you lớn vì your homework?(Nó đem mất của doanh nghiệp từng nào thời gian để làm bài tập về nhà?) How often: hỏi mang đến cường độ, tần suất, số lầnEg: I go to lớn school every day.=> How often vị you go khổng lồ school? How much: hỏi mang lại giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi đến số lượng với danh từ đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have sầu a pen here.=> How many pens vì you have sầu here? What’s the weather like?: hỏi đến tiết trời What color: hỏi đến Color What size: hỏi đến size How heavy : hỏi đến khối lượng How + vị + S + come ...?: hỏi mang lại phương tiện does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the siêu thị over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours to finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card khổng lồ phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue khổng lồ Ho Chi Minch City................................................................................................................................................. 8. The ngân hàng is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave sầu her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned to America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went to lớn the doctor because she was siông chồng.................................................................................................................................................17. Nam left trang chính at 7 o’cloông xã yesterday.................................................................................................................................................18. He taught webcasinovn.comlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................trăng tròn. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we vị. (We have sầu magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen to lớn music in my free time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go khổng lồ the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a khách sạn................................................................................................................................................