Thu khí hidro bằng cách đẩy nước

  -  

Phản ứng thế theo định nghĩa là phản ứng hóa học mà trong đó nguyên tử của nguyên tố này ở dạng đơn chất thay thế nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất

3)

Nguyên liệu đó là các kim loại như Zn, Al, ... và các axit như H2SO4, HCl, ...

Bạn đang xem: Thu khí hidro bằng cách đẩy nước

Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

4)

+) Là chất khí không màu, không mùi, không vị, là chất khí nhẹ nhất trong không khí, tan ít trong nước (1 lít nước (ở 15 °C) hòa tan được 20 ml khí H2)

+) dH2/kk = 2/29

5)

Kí hiệu hóa học : H

Nguyên tử khối : 1

6)

Cho qua CuO nung nóng

7)

Tác dụng với Oxi

2H2 + O2 -to-> 2H2O

Tác dụng với Oxit kim loại

CuO + H2 -to-> Cu + H2O

8)

+) Làm nhiên liệu

+) Làm nguyên liệu điều chế axit, các chất hữu cơ,...

+) Làm chất khử để khử các oxit kim loại

+) Bơm vào khinh khí cầu, bóng bay, ...

9)

Công thúc hóa học : H2

Phân tử khối : 2


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết


Hoi Bai Hoc Ki IITrả lời480

Điểm

1059

Cám ơn

304


*

Đáp án:

1.

2 cách đó là: Thu khí hidro bằng cách đẩy nước và đẩy không khí

2.

Phản ứng thếlà phản ứng hóa học, trong đó một nhóm của mộthợp chấtđược thay bằng một nhóm khác.

3.

Nguyên liệu dùng điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm là: Fe và HCl

Fe + 2HCl ---> $FeCl_{2}$ + $H_{2}$

4.

Không màu, không mùi, ít tan trong nước, dễ cháy tạo thành hơi nước, có nhiệt độ sôi -252,87 °C và nhiệt độ nóng chảy -259,14 °C. Nhẹ nhất trong tất cả chất .

5.

Kí hiệu hóa học: H

Nguyên tử khối của Hidro là:1 đvC

6.

Xem thêm: Cách Nấu Lẩu Hột Vịt Lộn Siêu Ngon Cho Cả Gia Đình Đơn Giản, Cách Nấu Lẩu Hột Vịt Lộn

Cho FeO

7.

Tác dụng với Oxi :

2$H_{2}$ + $O_{2}$ ---> 2$H_{2}$O

Tác dụng với một số oxit bazơ :

CuO + $H_{2}$ ---> Cu + $H_{2}$O

8.

Giao thông vận tải: làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, nhiên liệu động cơ, dùng bơm cho khinh khí cầu.

Hóa chất: là nguyên liệu để sản xuất amoniac NH3, axit clohidric HCl và nhiều hợp chất hữu cơ.

Luyện kim: dùng làm chất khử để điều chế kim loại từ những oxit của chúng, hàn cắt kim loại với đèn xì oxi-hidro.

9.

Công thúc hóa học : $H_{2}$

Phân tử khối : 2 đvC


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết

*
BỔ SUNG TỪ CHUYÊN GIA1)Có $2$ cách thu khí hidro:Cách 1: Đẩy không khí: dẫn ống dẫn vào bình chứa úp ngược xuống.Cách 2: Đẩy nước: dẫn khí vào bình nước, phía trên úp bình chứa xuống để thu khí.2)Phản ứng thế có dạng:\(AB + C\xrightarrow{{}}AC + B\)3)Nguyên liệu điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm là cho các loại axit tác dụng với kim loại (đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học).

PTHH minh họa:\(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)4)Khí hidro là một chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ hơn không khí.5)Kí hiệu \(H\)Nguyên tử khối \(M_H=1\)6)Nhận biết: Dẫn khí $H_2$ qua $CuO$ (đen) sau phản ứng thu được chất rắn màu cam đỏ ($Cu$).

Xem thêm: Cách Xóa Các File Không Xóa Được, Xóa Tận Gốc Các File Cứng Đầu Nhất Trên Windows

PTHH:

${H_2} + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + {H_2}O$7)Tác dụng với phi kim:\(2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2{H_2}O\)Tác dụng với kim loại:\(2Na + {H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2NaH\)Tác dụng với oxit kim loại:\(CuO + {H_2}\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + {H_2}O\)8)Ứng dụng:+ Làm nhiên liệu, chất đốt.+ Bơm vào bóng bay, khinh khí cầu (hiện nay ít dùng).+ Sử dụng để tổng hợp, điều chế các chất, khử các loại oxit kim loại.9)CTHH: \(H_2\)\(M_{H_2}=2\)