CÁCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

  -  

Câu lạc bộ là phương thức tổ chức, đoàn kết, tập hợp sinh viên vào các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và vui chơi giải trí có hiệu quả cao của tổ chức hội. Trong tình hình hiện nay, đặc biệt đối với các trường đào tạo theo cơ chế tín chỉ thì việc phát triển và tổ chức tốt các CLB sẽ có vai trò quan trọng trong hoạt động hội. Có 2 loại CLB chủ yếu: CLB học tập, NCKH và CLB vu


Câu lạc bộ là phương thức tổ chức, đoàn kết, tập hợp sinh viên vào các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và vui chơi giải trí có hiệu quả cao của tổ chức hội. Trong tình hình hiện nay, đặc biệt đối với các trường đào tạo theo cơ chế tín chỉ thì việc phát triển và tổ chức tốt các CLB sẽ có vai trò quan trọng trong hoạt động hội. Có 2 loại CLB chủ yếu: CLB học tập, NCKH và CLB vui chơi giải trí:
CLB học tập, NCKH là tổ chức tự nguyện của HS,SV, trực thuộc Hội Sinh viên trường được Ban giám hiệu, phòng đào tạo trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn và được sự bảo trợ của Ban chủ nhiệm các khoa trong nhà trường. CLB hoạt động theo điều lệ đã được BCH Đoàn hoặc Hội sinh viên thông qua.

Bạn đang xem: Cách tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ


Mục đích chủ yếu của CLB là tạo điều kiện, khuyến khích và tổ chức cho hội viên thi đua học tập, NCKH, giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế.
1. Ban chủ nhiệm: Là thường trực của CLB. Số lượng thành viên tùy thuộc vào số lượng hội viên và các ban trực thuộc gồm chủ nhiệm, một hoặc hai phó chủ nhiệm, một thư ký và các ủy viên phụ trách các ban. Thành viên ban chủ nhiệm là những hội viên có năng lực, nhiệt tình tích cực tham gia hoạt động do BCH Đoàn hoặc Hội SV giới thiệu và thông qua tại hội nghị hiệp thương các khóa.
2. Các ban của CLB: Tương ứng với các khoa của trường. Mỗi ban gồm các hội viên thuộc khoa đó, có một trưởng ban do Ban chủ nhiệm CLB cử. Mỗi ban có thể thành lập các nhóm theo khóa, lớp, nhóm hội viên cho phù hợp với yêu cầu hoạt động của CLB và nhu cầu, sở thích của hội viên.
- Tổ chức cho hội viên đăng ký đề tài nghiên cứu, giới thiệu giảng viên hướng dẫn, cung cấp tài liệu nghiên cứu, thu thập đề tài và đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề tài. Các đề tài nghiên cứu này do Ban chủ nhiệm CLB đã liên hệ, thống nhất với các khoa chuyên môn hoặc do hội viên tự nghiên cứu. Nội dung các đề tài phải phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường. Thời gian nghiên cứu của đề tài do ban chủ nhiệm CLB quy định.
- Tổ chức báo cáo đề tài nghiên cứu của các hội viên, tổng kết đợt nghiên cứu, đề nghị khen thưởng, cộng điểm học tập cho những hội viên có đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt. Các hội nghị báo cáo tổng kết cần tổ chức trang trọng, mời sinh viên trong trường tham gia, tạo không khí thi đua học tập NCKH trong sinh viên nói chung.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Quái Vật Trong Minecraft Pe 1, Mob Farm/Máy Farm Quái Vật


- Tổ chức các hoạt động bổ trợ thực tế, giúp sinh viên tiếp cận thực tế, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:
+ Tổ chức giao lưu sinh viên với các nhà doanh nghiệp, tham gia thực tế các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực được đào tạo. các địa điểm này do Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm liên hệ. Tốt nhất là nên xây dựng mối quan hệ thường xuyên để tranh thủ hợp tác, giúp đỡ các doanh nghiệp.
+ Tổ chức các hình thức tập sự cho sinh viên theo chuyên ngành được đào tạo, có mời tư vấn là các nhà chuyên môn (có thể tổ chức ngay tại trường hoặc các cơ sở thực tế).
+ Tổ chức các cuộc thi về chuyên ngành (tham khảo phần hướng dẫn về tổ chức các cuộc thi, các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh).
+ Định kỳ tổ chức các cuộc hội thảo, thảo luận chuyên đề. Nội dung các chuyên đề được thông báo trước để hội viên chuẩn bị giao cho một số hội viên CLB chuẩn bị sâu và trình bày trong hội thảo, nêu các vấn đề hội viên tập trung thảo luận.

Xem thêm: Các Kiểu Chơi Bài 52 Lá, Bài Tây Được Đánh Nhiều Nhất Hiện Nay


+ Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, mời báo cáo viên là các nhà chuyên môn, các nhà khoa học, chuyên đề là các lĩnh vực mà sinh viên quan tâm, có tác dụng thiết thực cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.

*

*


*