Cách Hạch Toán Tài Sản Cố Định Trên Misa

  -  
*
Tìm kiếm:
Mục lục
Search
*

4. Xem phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)5. Hướng dẫn trên phần mềmNghiệp vụ mua sắm tài sản cố định được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau: Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua tài sản Tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà nghiệp vụ này sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng hoặc Tổng hợp. Ví dụ: trên phân hệ Ngân hàng. 1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).
*
2. Khai báo chứng từ mua TSCĐ. Hạch toán.
*
Kê khai thuế.
*
3. Nhấn Cất.
Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ
1. Vào phân hệ Tài sản cố định, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).
*
2. Khai báo TSCĐ được mua về. Tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về tài sản như tên, loại, đơn vị sử dụng, nước sản xuất...
*
Lưu ý: Với các tài sản cũ đã hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng hoặc chưa khấu hao hết nhưng bị mất... nếu đơn vị vẫn muốn theo dõi trên sổ tài sản, thì khi ghi tăng sẽ chọn trạng thái của tài sản là , đồng thời tích chọn vào thông tin Không tính khấu hao.

Bạn đang xem: Cách hạch toán tài sản cố định trên misa

Tab Thông tin khấu hao: khai báo thông tin phục vụ cho việc quản lý và tính khấu hao TSCĐ như thời gian sử dụng, nguyên giá, thời gian sử dụng...
*
Lưu ý: Với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý. Tab Thiết lập phân bổ:chọn đối tượng sẽ được phân bổ chi phí khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng tháng. => Chương trình mặc định đối tượng phân bổ theo thông tin Đơn vị sử dụng bên tab Thông tin chung, nhưng cho phép chọn lại thành: công trình, đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng.
*
Tab Nguồn gốc hình thành: chọn nguồn gốc hình thành là Mua mới. Đồng thời, chọn chứng từ hạch toán chi phí mua TSCĐ đã lập ở bước 1: Nhấn Chọn chứng từ. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ, nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn chứng từ, nhấn Đồng ý.

Xem thêm: Cách Đặt Pass Cho File Word 2007, Cách Cài Đặt Password Cho Word 2007

*
3. Nhấn Ghi tăng. Lưu ý: Trường hợp TSCĐ được cấu thành từ nhiều bộ phận hoặc có các phụ tùng kèm theo, Kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Bộ phận cấu thànhDụng cụ, phụ tùng kèm theo để quản lý.

Xem thêm: Cách Xử Lý Nước Máy Để Nuôi Cá Cảnh, 3 Cách Xử Lý Nước Nuôi Cá Cảnh Không Bị Chết


Lưu ý: Trường hợp mua tài sản cố định có phát sinh nhiều khoản chi phí. Chẳng hạn, khi mua ô tô nhập khẩu, kế toán thực hiện như sau: Lập chứng từ mua hàng có loại là Mua hàng nhập khẩu không qua kho, hình thức thanh toán là Ủy nhiệm chi. Tab Hàng tiền. Khai báo các thông tin về đơn giá của xe ô tô
*
Tab Thuế. Khai báo thông tin thuế suất: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng
*
Lập chứng từ ghi tăng tài sản cố định, có chọn chứng từ nguồn gốc tài sản cố định là chứng từ mua hàng vừa lập và các chứng từ chi phí phát sinh.
*