Cách đánh mã phách bài thi

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.26 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Cách đánh mã phách bài thi

làm việc.3. Tuỳ theo từng địa phương có thể tổ chức đánh phách 1 vòng hoặc 2 vòng độc lập.Trường hợp đánh phách 1 vòng thì những người đánh phách phải được cách ly tuyệt đối từkhi bắt đầu đánh phách đến khi chấm xong toàn bộ bài thi. Trường hợp đánh phách 2 vòngđộc lập thì những người tham gia đánh phách chỉ phải cách ly theo từng buổi làm việc. 4. Quy trình đánh phách 2 vòng độc lập được hỗ trợ bởi phần mềm quảnlý thi do Bộ GDĐT cung cấp, thực hiện như sau:Bộ phận làm phách chia làm 2 tổ làm việc độc lập để thực hiện đánh phách theo 2vòng. Tổ trưởng tổ làm phách chỉ đạo chung, không tham gia làm trực tiếp; ngoài tổtrưởng, các thành viên còn lại chia thành các nhóm 2 người.a) Đánh phách lần 1: Căn cứ Danh sách dồn túi, mỗi nhóm (2 người) chịu tráchnhiệm làm phách một số túi bài thi nhất định. Trình tự như sau: mở niêm phong túi bài thi
của nhóm phụ trách; rút phiếu thu bài thi từ trong túi bài thi để riêng; đếm số bài thi và sốtờ giấy thi thực tế trong túi so sánh với phiếu thu bài thi, nếu có sai lệch cần lập biên bảnvà báo ngay cho tổ trưởng để tổng hợp lại; xếp bài lên mặt bàn từ số báo danh thấp đến sốbáo danh cao đến khi hết bài thi trong các túi thu bài. Sau đó đếm từng sấp bài theo Danhsách dồn túi quy định, đưa vào túi chấm. Sau khi dồn túi xong, mỗi nhóm kiểm tra lại cácthông số sau:- Tổng số bài thi, tờ giấy thi của các phòng thi trong cùng nhóm bằng tổng số bàithi, tờ giấy thi của các túi chấm đã dồn trong nhóm, so với phiếu thu bài thi trong các túi;- Sắp xếp bài thi trong túi chấm theo đúng thứ tự trong Danh sách dồn túi.- Dùng bút đỏ gạch các số báo danh bỏ thi trong Danh sách dồn túi.- Chuẩn bị sẵn các mảnh giấy nhỏ chừng 5 x 10 cm, ghim vào từng túi chấm để ghicác nội dung sau: Số túi chấm lấy theo số túi được xác định trong bảng phách lần 1; tổng
Sau khi đánh phách lần 1 xong, tiến hành cắt phách; dùng dây cao su buộc các đầuphách của túi chấm thành bó, dùng bút dạ ghi số thứ tự của túi chấm lần 1 lên tập đầuphách để tiện cho việc tra cứu sau này; sắp các túi chấm theo thứ tự tăng dần từ 1 đến hết.Bàn giao cho Tổ trưởng: các túi chấm đã đánh phách lần 1; các bó đầu phách để niêmphong. Tổ trưởng thu các bảng phách lần 1 và niêm phong lại.b) Trưởng bộ phận làm phách thực hiện các công việc sau đây:- Phân công người ghi các thông tin: số bài thi, số tờ giấy thi có trong túi lên túichấm;- Lập Bảng đổi túi trên máy tính; chỉ một mình trưởng bộ phận làm phách biết vàchịu trách nhiệm cho đến khi chấm xong;- Một mình ghi trực tiếp lên túi chấm số túi lần 2 (theo bảng đổi túi) và vứt bỏ tờ


Xem thêm: Cách Chơi Pubg Mobile Trên Nox Player, Hướng Dẫn Chơi Pubg Mobile Trên Nox

giấy ghim có ghi số túi lần 1;- Giao túi bài thi với số túi lần 2 ghi trên bì túi mới, cho người đánh phách lần 2. c) Đánh phách lần 2 do tổ phách thứ hai thực hiện:Người đánh phách lần 2 ghi nốt phần số phách tiếp theo (trùng với số túi chấm mớido trưởng bộ phận đã ghi) vào trước số phách đã đánh lần 1 của các bài thi. Như vậy sốphách đầy đủ của mỗi bài thi trong túi sẽ có dạng như, ví dụ: 168.01, 168.02, 168.03.Niêm phong các túi, cho túi bài thi vào thùng sắt, niêm phong thùng bài, thùng đầuphách, bảng phách, niêm phong chìa khoá, bàn giao cho người bảo mật.Bộ phận làm phách bàn giao các túi chấm đã cắt phách cho Chủ tịch Hội đồng chấmthi hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi được ủy quyền.Bộ phận làm phách bảo quản đầu phách; xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đếnphách theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng chấm thi hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chấm thi
*
Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực 127 3 3


Xem thêm: Top 7 Cách Làm Kem Nghệ Bôi Mặt Từ Tinh Bột Nghệ Hiệu Quả Nhanh Nhất Tại Nhà

*
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC 127 986 0