Cách Đăng Nhập Outlook Trên Điện Thoại

  -  
Outlook cho webcasinovn.com 365 Outlook cho webcasinovn.com 365 dành cho máy Mac Outlook 2021 Outlook 2021 for Mac Outlook 2019 Outlook 2019 for Mac Outlook 2016 Outlook 2016 for Mac webcasinovn.com 365 dành cho gia đình Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Quản trị viên webcasinovn.com 365 Outlook trên web Outlook.com Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này chỉ dùng để thiết lập tài khoản email của bạn! Nếu bạn đang gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng Outlook cho iOS, hãy Mở phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Outlook.

Bạn đang xem: Cách đăng nhập outlook trên điện thoại

Nếu bạn có tài khoản cơ quan hoặc trường học sử dụng webcasinovn.com 365 dành cho doanh nghiệp hay tài khoản dựa trên Exchange thì có thể người quản trị CNTT của bạn sẽ đặt thêm yêu cầu cho bạn. Ví dụ: nếu bạn có thiết bị do công ty quản lý thì máy chủ Exchange tại chỗ sẽ được đặt cấu hình để xác thực cơ bản hoặc công ty của bạn sẽ yêu cầu quản lý ứng dụng dành cho thiết bị di động để bảo vệ ứng dụng. Hãy xem mục Thiết lập tài khoản cơ quan hoặc trường học có các yêu cầu bổ sung dưới đây để biết hướng dẫn cụ thể.


*


Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản cơ quan yêu cầu ứng dụng Intune Company Portal, hãy cài đặt ứng dụng đó từ App Store trước khi thiết lập Outlook for iOS. Người quản trị CNTT của bạn có thể có hoặc có thể không yêu cầu bạn Đăng ký thiết bị chạy iOS của bạn trong Intune.


Tải xuống Outlook for iOS từ App Store của iOS, rồi mở ứng dụng đó. Biểu tượng có dạng như sau:


Lưu ý: Xem yêu cầu hệ thống cho các thiết bị chạy iOS ở đây.


*
Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Outlook cho iOS, hãy nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản.

Nếu không, hãy mở Menu > nhấn vào thiết đặt

*
> Thêm tài khoản > Thêm tài khoản email.

*


*
Nếu bạn được yêu cầu chọn nhà cung cấp email của mình, vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để được hỗ trợ khi có thể có một cấu hình sai.

Bạn cũng có thể thiết lập thủ công tài khoản email của mình hoặc sử dụng IMAP/POP.


*
Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào đăng nhập
.


Lưu ý: Màn hình đăng nhập của bạn có thể hiển thị khác, tùy thuộc vào nhà cung cấp email của bạn.


*


*
Nếu đã bật xác thực đa yếu tố, hãy xác minh danh tính của bạn. Để biết thêm thông tin, xem mục Tổng quan về thông tin bảo mật.

*

*
Chấp nhận bất kỳ lời nhắc nào cho quyền mà bạn có thể nhận được.

Trượt nhanh qua các tính năng và giờ thì bạn đã sẵn sàng sử dụng Outlook cho iOS!


Thiết lập tài khoản cơ quan hoặc trường học có các yêu cầu bổ sung

Một số tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ có các yêu cầu bảo mật bổ sung trước khi bạn có thể sử dụng Outlook for iOS. Nếu bạn không chắc tình huống nào trong số này áp dụng cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, hãy trao đổi với webcasinovn.com 365người quản trị của bạn.

Bấm vào nút bung rộng để mở:


Trên thiết bị do công ty quản lý hoặc được cung cấp

Sau khi bạn bắt đầu quy trình đăng ký, bạn phải hoàn thành quy trình trong toàn bộ kể từ khi tạm dừng cho nhiều hơn một vài phút thường dừng tiến độ của bạn và yêu cầu bạn phải bắt đầu lại. Nếu quá trình này không thành công, bạn cần trở lại ứng dụng Company Portal để thử lại.

Mở App Store của iOS. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng Intune Company Portal.

Tiếp theo, hãy tìm kiếm và tải xuống ứng dụng webcasinovn.com Authenticator.

Mở ứng dụng Outlook cho iOS. Biểu tượng có dạng như sau:


Lưu ý: Khi thiết bị được đăng ký, bạn có thể cài đặt các ứng dụng được quản lý – gồm cả Outlook – theo một số cách khác nhau: 

Bạn cài đặt ứng dụng từ ứng dụng Company Portal

Có thể công ty của bạn sẽ tự động cài đặt ứng dụng trong quy trình đăng ký


Nếu bạn thấy tài khoản của mình, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.


Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không được tự động tìm thấy thì hãy nhập thủ công địa chỉ email công ty bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản


Nhập mật khẩu tài khoản email của bạn, rồi nhấn vào Đăng nhập.

Công ty của bạn cũng có thể đã triển khai các biện pháp kiểm soát sẽ yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục. Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

Sau khi bạn mở Outlook, trải nghiệm của bạn sẽ được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm các cài đặt chính sách của công ty bạn, cũng như việc trước đó bạn đã truy nhập tài nguyên công ty bằng thiết bị của mình hay chưa. Ví dụ: bạn có thể được nhắc xác thực bằng ứng dụng webcasinovn.com Authenticator. Bạn cũng có thể được nhắc nhập mã PIN. Hãy làm theo các lời nhắc xuất hiện trên thiết bị cho trường hợp cụ thể của bạn.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook cho iOS! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS


Nếu công ty bạn sử dụng các chính sách bảo vệ ứng dụng của Intune

Hãy mở App Store dành cho iOS. Tìm kiếm và tải xuống ứng dụng webcasinovn.com Authenticator.

Mở ứng dụng Outlook cho iOS. Biểu tượng có dạng như sau:

Nếu bạn thấy tài khoản của mình, hãy nhấn vào Thêm tài khoản.


Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không được tự động tìm thấy thì hãy nhập thủ công địa chỉ email công ty bạn, rồi nhấn vào Thêm tài khoản


Công ty của bạn cũng có thể đã triển khai các biện pháp kiểm soát sẽ yêu cầu bạn Đăng ký trước khi có thể tiếp tục. Qua việc đăng ký, bạn sẽ xác minh danh tính của mình để thiết bị có thể được tổ chức xác thực. Nếu được nhắc đăng ký thiết bị, bạn hãy nhấn vào Đăng ký.

Nếu được nhắc thêm tài khoản khác, hãy nhấn vào Có lẽ để sau.

Nhấn vào Bỏ qua hoặc trượt nhanh qua các màn hình tính năng.

Thông báo Tổ chức của bạn hiện đang bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng này. Bạn cần khởi động lại ứng dụng để tiếp tụcxuất hiện. Nhấn vào OK.

Khởi động lại Outlook cho iOS, rồi thiết lập Số định danh cá nhân (PIN) khi được nhắc. 

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook cho iOS! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS


Nếu bạn kết nối với máy chủ Exchange tại chỗ

Mở ứng dụng Outlook cho iOS, rồi nhấn vào Bắt đầu nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng ứng dụng. Nếu không, hãy mở Menu

*
ở góc trên bên trái.

*

Gõ nhẹ thiết đặt

*
> thêm tài khoản > Thêm tài khoản email.

*

Nhập địa chỉ email công ty của bạn, rồi nhấn Thêm tài khoản.

Gõ nhẹ vào Exchange.

*

Nhập địa chỉ email công ty của bạn và mật khẩu để tự động cấu hình tài khoản của bạn. Gõ nhẹ vào Đăng nhập.


Lưu ý: Nếu không cấu hình tự động, gõ nhẹ vào Tiếp tục, rồi nhập thiết đặt sau đây theo cách thủ công:

Tên máy chủ: Điều này thường là cùng một tên bạn nhập khi kiểm tra email của bạn trên web.

Xem thêm: Cá Rô Kho Tương Bần Quê Nhà, Đừng Bỏ Qua Cách Kho Cá Rô Đồng Hấp Dẫn

Tên miền: Điều này là tùy chọn thông thường. Nếu không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị CNTT của bạn.

Tên người dùng: Đây là địa chỉ email công ty của bạn.

Mật khẩu: Đây là mật khẩu dành cho tài khoản email công ty của bạn.


Gõ nhẹ vào Tiếp theo khi hoàn thành và trượt nhanh qua các tính năng.

Giờ thì bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Outlook cho iOS! Tận dụng tối đa Outlook:

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS


Các bước chung để thiết lập tài khoản Exchange hoặc webcasinovn.com 365 cơ quan hoặc trường học theo cách thủ công

Trong Outlook cho iOS, hãy đi đến Thiết đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email.

Nhập địa chỉ email. Nhấn vào Thêm Tài khoản.

Nếu bạn nhìn thấy Chọn màn hình nhà cung cấp email của bạn, hãy chọn webcasinovn.com 365 hoặc Exchange tùy thuộc vào tổ chức của bạn.

Nhập mật khẩu của bạn và bật Sử dụng Cài đặt Nâng cao.

Nhập cài đặt máy chủ của bạn:


Cài đặt Máy chủ Thư đến

\ Tên người dùng Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn, chẳng hạn như yourname
yourdomain.com.

Mật khẩu Sử dụng mật khẩu mà bạn sử dụng để truy nhập vào email của mình.

Máy chủ

Tài khoản cơ quan hoặc trường học webcasinovn.com 365 - Sử dụng outlook.office365.com.

Cổng Sử dụng 443 hoặc 993.

Loại bảo mậtChọn SSL/TLS hoặc đảm bảo hộp kiểm sử dụng kết nối bảo mật (SSL) được chọn, sau đó gõ nhẹ vào tiếp.


Cài đặt máy chủ SMTP thư đi

Máy chủ SMTP

Tài khoản Exchange - Hỏi người quản trị CNTT để biết thông tin máy chủ của bạn.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học webcasinovn.com 365 - Sử dụng smtp.office365.com.

Loại bảo mậtChọn TLS.

Số cổng Nhập 587. Nhấn Tiếp theo.


Nhấn Đăng nhập.


Bạn cần thêm trợ giúp về việc thiết lập Outlook cho iOS?

Bấm vào nút bung rộng để mở:


Tôi muốn thiết lập một tài khoản IMAP hoặc POP.

Nếu bạn muốn thiết lập tài khoản email IMAP hay POP hoặc không có tài khoản email với Exchange ActiveSync, hãy sử dụng những hướng dẫn sau. Khi thiết lập tài khoản email bằng IMAP hoặc POP, chỉ có email của bạn đồng bộ--lịch hoặc danh bạ sẽ không đồng bộ. IMAP và POP là gì?

Để thiết lập tài khoản POP, hãy xem mục Thiết lập tài khoản email POP trong Outlook for iOS hoặc Android.


Thiết lập tài khoản IMAP thủ công trong Outlook cho iOS

Trong Outlook cho iOS, hãy đi đến Thiết đặt > Thêm Tài khoản > Thêm Tài khoản Email.

Nhập địa chỉ email. Nhấn vào Thêm Tài khoản.

Nếu bạn thấy màn hình Chọn nhà cung cấp email của bạn, hãy chọn IMAP.

Nhập mật khẩu của bạn và chuyển đổi nút Sử dụng cài đặt nâng cao.


*

Tôi muốn thay đổi mật khẩu.

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải truy nhập vào trang web nhà cung cấp email của bạn.

Đi đến thiết đặt tài khoản hoặc hồ sơ của bạn.

Thay đổi mật khẩu của bạn.

Outlook cho iOS sẽ phát hiện lỗi đồng bộ và sẽ yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giúp Outlook cho iOS đồng bộ bằng mật khẩu mới của mình, hãy xóa tài khoản email của bạn, rồi thêm lại tài khoản.


Lưu ý: Nếu bạn thay đổi mật khẩu cho tài khoản email cũng đồng thời là tài khoản webcasinovn.com của mình thì có thể bạn cần phải đăng nhập lại trên các trang web và ứng dụng webcasinovn.com khác.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Dưỡng Da Bằng Sữa Ong Chúa Không Phải Ai Cũng Biết


Tôi đang gặp phải sự cố về thiết lập, đồng bộ hoặc các sự cố khác trong ứng dụng Outlook.

Trước tiên. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản email Outlook.com (gồm hotmail.com, msn.com, live.com, v.v.), hãy kiểm tra trạng thái máy chủ của Outlook.com tại đây. Giờ thì hãy chọn các tùy chọn bên dưới:


Tận dụng tối đa Outlook

Tối ưu hóa ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động cho điện thoại hoặc máy tính bảng

Bảng thông tin Outlook for iOS


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia webcasinovn.com dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
webcasinovn.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © webcasinovn.com 2021