Bài Tập Đánh Dấu Trọng Âm

  -  
1. Những quy tắc dấn trọng âmét vuông.Đa số các danh từ bỏ với tính từ bỏ nhị âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết máy nhất:

Trọng âm là hiện tượng lạ ngữ pháp cực kì đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh, độc nhất là đối với các bạn có nhu cầu ôn luyện cùng thi IELTS. Việc phân phát âm giỏi trọng âm sẽ giúp đỡ chúng ta trsống buộc phải chuyên nghiệp rộng cũng tương tự tạo tuyệt vời mang đến HĐ Giám Khảo chnóng thi IELTS Speaking.

Bạn đang xem: Bài tập đánh dấu trọng âm

Việc khẳng định trọng âm những bước đầu đã gây khó dễ mang đến không ít chúng ta new làm cho quen mang lại hiện tượng ngữ pháp này. Biết được điều ấy, nội dung bài viết của mình sẽ phân một số loại hầu hết điểm đặc biệt tuyệt nhất của ghi lại trọng âm, các tín hiệu nhận biết cũng giống như các ngôi trường vừa lòng ngoại lệ giúp các bạn cầm được một phương pháp khối hệ thống hơn về trọng âm. Việc lưu lại trọng âm không hề mung lung, "đân oán bừa" hay "chọn bừa" nữa, chỉ việc tinc ý là đã phân biệt được ngay.

Cuối nội dung bài viết là 150 câu Multiple Choice trọng âm kèm giải đáp nhằm các bạn thuận tiện ôn tập cùng từ bỏ chnóng điểm cho bạn dạng thân mình. Bây tiếng họ hãy ban đầu vào phần thứ nhất , các xem xét với quy tắc trọng âm nhất thiết phải biết khi thi IELTS nhé!

*

1. Những phép tắc nhận trọng âm

LƯU Ý: Đối cùng với gần như từ vào giờ đồng hồ Anh có từ bỏ tất cả nhì âm ngày tiết trsống lên, bao gồm một âm huyết được nhấn mạnh cùng với cao độ cùng ngôi trường độ lớn hơn những âm ngày tiết sót lại. Đó chính là âm tiết mang trọng âm (stress) của từ kia. Những từ bỏ tất cả bố âm máu trsinh sống lên thông thường sẽ có thêm trọng âm phụ (secondary stress) (,) được nhấn nhẹ hơn so với trọng âm bao gồm (primary stress) ('). Ta hay gặp mặt bài xích tập tìm kiếm từ gồm trọng âm chủ yếu nhấn vào âm máu bao gồm địa chỉ khác cùng với cha tự sót lại. Hình như, rất có thể bao gồm bài bác tập search từ bỏ có trọng âm lâm vào âm tiết đầu, sản phẩm công nghệ hai… hoặc âm tiết cuối trong những tự.

1.Đa số những động tự nhì âm ngày tiết tất cả trọng âm lâm vào âm ngày tiết đồ vật hai:

attract, begin, deny, forget, enjoy, pollute, relax...

Những ngôi trường hợp ngoại lệ đó là mặc dù bọn chúng vào vai trò là rượu cồn từ tuy vậy trọng âm là rơi trúng âm máu thứ nhất.

Ngoại lệ: answer, enter, happen, offer, open...

2.Đa số các danh trường đoản cú với tính từ bỏ nhì âm ngày tiết bao gồm trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị nhất:

children, hobby, habit, labour, trouble, standard... basic, busy, handsome, lucky, pretty, silly...

Ngoại lệ: advice, reply, machine, mistake... alone, abrupt, absorbed, amazed...

Một số từ có nhị âm máu vừa là danh từ bỏ với cũng chính là động trường đoản cú thì danh từ gồm trọng âm sinh sống âm tiết đầu tiên, còn đụng trường đoản cú thì trọng âm lâm vào âm máu sản phẩm công nghệ hai.

DANH TỪ

ĐỘNG TỪ

'contrast (sự tương phản)

con’trast (tương phản)

'decrease (sự giảm)

de'crease (giảm)

'desert (sa mạc)

de'sert (tránh bỏ)

'export (mặt hàng xuất khẩu)

ex'port (xuất khẩu)

'import (sản phẩm nhập khẩu)

im'port (nhập khẩu)

'present (món quà)

pre'sent (trình bày)

'produce (thành phầm nói chung)

pro'duce (sản xuất)

'progress (sự tiến bộ)

pro'gress (tiến bộ)

'prodemo (sự phản nghịch đối)

pro'chạy thử (bội nghịch đối)

'rebel (kẻ nổi loạn)

re'bel (nổi loạn)

'record (hồ sơ, đĩa hát)

re'cord (đánh dấu, duy trì lại)

'suspect (kẻ bị tình nghi)

su'spect (nghi ngờ)


Ngoại lệ: Một số từ sau vừa là danh từ bỏ cùng cồn tự tuy nhiên có trọng âm thiết yếu ko đổi.

Xem thêm: Cách Tăng Điểm Rf Săn Boss, Cách Cộng Điểm Rf Train, Săn Boss, Pk, Buff

- ‘answer (n, V): câu trả lời/ trả lời

- ‘offer (n, v): lời đề nghị/ đề nghị

- ‘picture (n, v): bức tranh/ vẽ một bức tranh

- ‘promise (n, v): lời hứa/ hứa

- ‘travel (n, V): du lịch/ đi du lịch

- ‘visit (n, V): cuộc viếng thăm/ viếng thăm

- ad’vice (n, v): lời khuyên/ khulặng bảo

- re’ply (n, v): lời đáp/ trả lời

Đối cùng với các danh từ bỏ ghnghiền được viết tức thì nhau thì trọng âm thường xuyên rơi vào cảnh âm tiết trước tiên. airport, birthday, bookcửa hàng, gateway, guidebook, filmmaker... Danh từ bỏ ghnghiền tạo nên thành trường đoản cú ngữ cồn từ bỏ (phrasal verbs) tất cả trọng âm chính lâm vào yếu tố thứ nhất còn ngữ động từ tương xứng gồm trọng âm bao gồm lâm vào yếu tố trang bị hai cùng đụng từ nhận trọng âm phụ.

3.Danh từ ghép:

- ‘check-up: sự kiểm soát toàn bộ duy nhất là mức độ khỏe

- ‘check-in: sự đăng kí sống hotel, sự đăng kí đi sản phẩm bay

- ‘dropout: fan nghỉ học tập nửa chừng

- ‘breakdown: sự hư máy

- ‘tryout: sự thử

- ‘walkout: sự đình công đột nhiên ngột

4. Ngữ hễ từ:

check ‘up, check ‘in, drop ‘out, break 'down, try 'out, walk 'out...

5 Một số tính từ bỏ ghnghiền gồm trọng âm chủ yếu lâm vào cảnh nhân tố thứ nhất.

- ‘airsick: say thiết bị bay

- ‘airtight: bí mật hơi

- ‘homesick: nhớ nhà

- ‘praiseworthy: xứng đáng khen

- ‘trustworthy: đáng tin cậy)

- ‘waterproof: không thấm nước...

Ngoại lệ:

- duty-’free: miễn thuế

- snow-’white: Trắng nhỏng tuyết

*

6.Các tính từ bỏ ghnghiền gồm yếu tố đầu tiên là tính từ hoặc trạng tự cùng thành phần trang bị hai tận cùng là -ed thì trọng âm thiết yếu lâm vào tình thế yếu tố máy nhì.

· bad-’tempered: xấu tính, dễ nổi nóng

· short-’sighted: cận thị

· ill-’treated: bị đối xử tệ

· well-’done: giỏi, được nấu ăn kỹ

· well-in’formed: thông thuộc, đã đạt được thông tin

· well-’known: nổi tiếng

7.Đối cùng với các từ có tiền tố thì nhìn tổng thể trọng âm không thay đổi so với từ cội (tức thị trọng âm ít khi lâm vào chi phí tố).

UN- im'portant unim'portant

IM- 'perfect im’perfect

IN- com'plete income'pletc

IR- re'spectivc ire'spective

DIS- con'nect discon’nect

NON- 'smokers non'smokers

EN/EX- 'courage en'courage

RE- a'rrange rea'range

OVER- 'populated over'populated

UNDER- de'veloped underdeveloped

Tuy nhiên, có một vài trường thích hợp ngoại lệ nhất là những trường đoản cú bao gồm chi phí tố under-: underlay <ʌndəleɪ> underpass /'ʌndəpɑ:s/ understatement (n) underground (adj)

8. Đối cùng với những tự gồm hậu tố thì số đông trọng âm ko đổi khác, với nếu tất cả sự chuyển đổi về trọng âm thì cũng rất có thể thay đổi về phong thái phạt âm. Các hậu tố tiếp sau đây không làm cho đổi khác trọng âm của từ:

-ment agree /əˈɡriː/ ðagreement /əˈɡriːmənt/

-ship relation /rɪˈleɪʃn / ðrelationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/

-ness happy /ˈhæpi/ ðhappiness /ˈhæpinəs/

-er/-or/-ant manage /ˈmænɪdʒ/ ðmanager /ˈmænɪdʒə/

-hood neighbour /ˈneɪbə/ ðneighbourhood /ˈneɪbəhʊd/

-ing excite /ɪkˈsaɪt/ ðexciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

-ies/-ize modern /ˈmɒdn / ðmodernize /ˈmɒdənaɪz/

-en length /leŋθ/ ðlengthen /ˈleŋθən/

-ful success /səkˈses/ ðsuccessful /səkˈsesfəl/

-less meaning /ˈmiːnɪŋ/ ðmeaningless /ˈmiːnɪŋləs/

-able rely /rɪˈlaɪ/ ðreliable /rɪˈlaɪəbl /

-ous poison /pɔɪzn / ðpoisonous /ˈpɔɪzənəs/

-al tradition /trəˈdɪʃn / ðtraditional /trəˈdɪʃn əl/

Crúc ý: Nếu thay đổi cách phát âm thì hậu tố làm cho thay đổi trọng âm của tự đó:

Environment / ɪnˈvaɪərənmənt/

Environmental /ɪnˌvaɪərənˈmentl /

9. Các danh trường đoản cú bao gồm hậu tố là -sion, -tion, hoặc -cian thì trọng âm bao gồm thường rơi vào âm tiết ngay lập tức trước đó (chính là âm máu trang bị nhì từ cuối lên).

· precision /prɪˈsɪʒn /

· communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn /

· mathematician / ˌmæθəməˈtɪʃn /

10. Các danh từ có hậu tố là -ity, -logy, hoặc -graphy thì trọng âm thiết yếu thường rơi vào tình thế âm máu máy ba từ lúc cuối lên.

· ability / əˈbɪləti/

· technology / tekˈnɒlədʒi/

· geography / dʒɪˈɒɡrəfi/

11. Các tính từ gồm hậu tố là -ic thì trọng âm thiết yếu thường rơi vào cảnh âm tiết ngay lập tức trước kia (đó là âm huyết thiết bị hai từ lúc cuối lên).

Xem thêm: Cách Tạo Usb Cứu Hộ Máy Tính Đa Năng, Tạo Usb Boot Cứu Hộ, Cách Tạo Usb Boot Đa Năng, Tạo Usb Boot Cứu Hộ

· scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ Còn phần nhiều tính từ bỏ bao gồm hậu tố là -ical thì trọng âm bao gồm thường xuyên rơi vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị tía từ lúc cuối lên.

· electrical / ɪˈlektrɪkl /

· mathematical: /ˌmæθəˈmætɪkl /

Những từ bỏ bao gồm hậu tố như sau thì trọng âm bao gồm hay rơi vào âm huyết cuối (đó là hậu tố đó). -ee -eer -ese -ique/-esque -ain (so với đụng từ)

Ngoại lệ:

agree /əˈɡriː/,

trainee /treɪˈniː/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/,

engineer /ˌendʒɪˈnɪə/

Vietnamese /ˌvɪetnəˈmiːz/

Unique /juːˈniːk/,

picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/

Retain /rɪˈteɪn/,

maintain /meɪnˈteɪn/

Committee /kəˈmɪti/,

coffee /ˈkɒfi/,

employee /ˌemploɪˈiː/

*

2. BÀI TẬPhường PHẦN TRỌNG ÂM

1. A. Vietnamese B. equipment C. understvà D. volunteer

2. A. employment B. diversity C. dishonest D. difference

3. A. acceptable B. acquaintance C. friendliness D. suspicious

4. A. education B. disciplines C. influences D. customers

5. A. requirements B. applicants C. admissions D. financial

6. A. dangerous B. endangered C. pollution D. extinction

7. A. achievement B. beautiful C. suitable D. natural

8. A. excitement B. impression C. government D. production

9. A. environmental B. organization C. international D. communication

10. A. offer B. deny C. delay D. apply

11. A. conduct B. constant C. return D. dismay

12. A. habitat B. selection C. attention D. collection

13. A. breakfast B. pressure C. garbage. D. secure

14. A. supportive B. volunteer C. disabled D. obedient

15. A. overcome B. attitude C. languages D. decorate

16. A. secondary B. kingdom C. university D. forest

17. A. agriculture B. majority C. curriculum D. computers

18. A. society B. disadvantage C. informal D. opponent

19. A. perfect B. primary C. behave sầu D. enter

20. A. reference B. September C. security D. domestic

21. A. favorite B. engineer C. pessimist D. operate

22. A. academic B. giải pháp công nghệ C. economic D. conversation

23. A. handicapped B. publicity C. appropriate D. advantage

24. A. photography B. possibility C. improvement D. experience

25. A. challenge B. carry C. active D. because

26. A. aquatic B. attempting C. diseases D. interview

27. A. establish B. development C. specializing D. foundation

28. A. individuals B. significance C. prediction D. political

29. A. currency B. religion C. potential D. career

30. A. benefit B. establish C. awareness D. machines

31. A. vegetables B. policemen C. compulsory D. Americans

32. A. position B. concentrate C. explained D. existence

33. A. scientists B. lãng mạn C. secure D. effect

34. A. impossibly B. surprisingly C. unfortunately D. mentally

35. A. receive sầu B. sản phẩm C. retain D. advise

36. A. entertainment B. gorilla C. interaction D. understand

37. A. management B. successful C. example D. important

38. A. convenient B. comfortable C. incapable D. essential

39. A. cinema B. linguistics C. dependence D. excitement

40. A. tournament B. competition C. imagine D. facial

41. A. victory B. finadanh sách C. continent D. detective

42. A. preference B. prefer C. solar D. preferably

43. A. industry B. restaurant C. industrial D. forestry

44. A. exhausted B. energy C. colorful D. plentiful

45. A. courteous B. actively C. available D. popular

46. A. identify B. existence C. scientist D. appearance

47. A. mutual B. impolite C. politics D. forestry

48. A. obliged B. sacrifice C. determine D. enjoyable

49. A. accidents B. resources C. restaurant D. offspring

50. A. alternative B. electriđô thị C. potential D. renewable

51. A. politics B. college C. calendar D. politician

52. A. foreign B. reduce C. constant D. shortage

53. A. include B. stagnant C. reform D. invest

54. A. enterprise B. fertilize C. memorize D. surprise

55. A. species B. special C. specific D. specimen

56. A. resources B. prevention C. continue D. irrigate

57. A. abolish B. circulate C. envious D. regularly

58. A. athletic B. conference C. political D. geometry

59. A. epidemics B. initiative sầu C. humanity D. emergency

60. A. humanitarian B. durability C. individual D. economical

61. A. official B. athletics C. intensive D. synchronized

62. A. biology B. philosophy C. biological D. photography

63. A. improve B. believe sầu C. desckết thúc D. recent

64. A. primary B. identify C. chemical D. benefit

65. A. economy B. economical C. psychology D. geography

66. A. participate B. enthusiast C. enthusiastic D. psychology

67. A. pollution B. contaminant C. atmosphere D. researcher

68. A. unemployment B. energetic C. controversial D. facilities

69. A. temporary B. opponent C. delegate D. dedicated

70. A. referee B. volunteer C. refugee D. committee

71. A. adventure B. mechanic C. appointed D. service

72. A. president B. different C. enormous D. document

73. A. tolerate B. principal C. gymnasium D. excellent

74. A. compulsory B. supportive sầu C. contractual D. kindergarten

75. A. abandonment B. corporative C. dependable D. commercial

76. A. artificial B. pioneer C. destination D. essential

77. A. dramatic B. resemble C. inconsistent D. amazing

78. A. departure B. capitalism C. monetary D. contrary

79. A. mysteriously B. originally C. necessarily D. elaborately

80. A. continuous B. malicious C. scandalous D. delicious81. A. attractive sầu B. chocolate C. decorate D. balcony

82. A. departure B. temperature C. centigrade D. agriculture

83. A. qualify B. beautify C. notify D. solidify

84. A. vacancy B. passionate C. malicious D. furniture

85. A. disappear B. memorial C. diplomatic D. presidential

86. A. interview B. processor C. essential D. compliment

87. A. salary B. discrepancy C. presidency D. ecstasy

88. A. consultant B. descendant C. redundant D. relevant

89. A. deficiency B. reference C. conference D. delicacy

90. A. ignorant B. horizon C. amazing D. adjacent

91. A. activate B. terrify C. discover D. normally

92. A. pollen B. police C. polite D. pollute

93. A. forget B. comet C. regret D. direct

94. A. longevity B. photograph C. consider D. uncertainty

95. A. definite B. audience C. entrance D. suppress

96. A. eventually B. capađô thị C. altogether D. particular

97. A. temptation B. property C. government D. beautiful

98. A. picturesque B. extradite C. interest D. incident

99. A. speculation B. evolution C. explosive sầu D. instrumental

100. A. sensitive B. constant C. atmosphere D. magnetic

101. A. mountain B. maintain C. fountain D. certain

102. A. reply B. appeal C. offer D. support

103. A. answer B. allow C. agree D. deny

104. A compare B. approve C. enter D. pollute

105. A. mother B. relax C. father D. garden

106. A decide B. combine C. apply D. happen

107. A promise B. picture C. listen D. accept

108. A táo B. Englvà C. shampoo D. grammar

109. A open B. provide C. complete D. prefer

110. A become B. promise C. suggest D. disorder

111. A flower B. exclude C. husbvà D. farmer

112. A. doctor B. simple C. castle D. enlarge

113. A. decide B. behave C. offer D. occur

114. A. exciting B. telephone C. tomorrow D. November

115. A. policeman B. cinema C. yesterday D. politics

116. A. hospital B. mischievous C. supportive D. special

117. A. family B. whenever C. obedient D. solution

118. A. biologist B. generally C. responsible D. security

119. A. confident B. important C. together D. exciting

1đôi mươi. A. possible B. university C. secondary D. suitable

121. A. partnership B. lãng mạn C. actually D. attitude

122. A. believe B. marriage C. response D. maintain

123. A. summary B. different C. physical D. decision

124. A. attractiveness B. traditional C. generation D. American

125. A. certain B. couple C. decide D. equal

126. A. attract B. person C. signal D. instance

127. A. verbal B. suppose C. even D. either

128. A. example B. consider C. several D. attention

129. A. situation B. appropriate C. informality D. entertainment

130. A. across B. simply C. common D. brother

131. A. social B. meter C. notice D. begin

132. A. whistle B. table C. someone D. receive

133. A. discuss B. waving C. airport D. often

134. A. sentence B. pointing C. verbal D. attract

135. A. problem B. minute C. suppose D. dinner

136. A. noisy B. party C. social D. polite

137. A. restaurant B. assistance C. usually D. compliment

138. A. impolite B. exciting C. attention D. attracting

139. A. obvious B. probably C. finally D. approaching

140. A. waiter B. teacher C. slightly D. toward

141. A. general B. applicant C. usually D. October

142. A. parallel B. dependent C. educate D. primary

143. A. physical B. achievement C. government D. national

144. A. eleven B. history C. nursery D. different

145. A. expression B. easily C. depression D. disruptive

146. A. algebra B. musical C. politics D. apartment

147. A. mechanic B. chemistry C. cinema D. finally

148. A. typical B. favorite C. division D. organize

149. A. computer B. establish C. business D. remember

150. A. conference B. lecturer C. reference D. researcher

*

3. ĐÁP ÁN PHẦN TRỌNG ÂM

1. B

2. D

3. C

4. A5. B

6. A

7. A

8. C

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. B

15. A

16. C

17. A

18. B

19. C

trăng tròn. A

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. A

32. B

33. A

34. D

35. B

36. B

37. A

38. B

39. A

40. B

41. D

42. B

43. C

44. A

45. C

46. C

47. B

48. B

49. B

50. B

51. D

52. B

53. B

54. D

55. C

56. D

57. A

58. B

59. A

60. A

61. D

62. C

63. D

64. B

65. B

66. C

67. C

68. D

69. B

70. D

71. D

72. C

73. C

74. D

75. B

76. D

77. C

78. A

79. C

80. C

81. A

82. A

83. D

84. C

85. B

86. C

87. B

88. D

89. A

90. A

91. C

92. A

93. B

94. B

95. D

96. C

97. A

98. A

99. C

100. D

101. B

102. C

103. A

104. C

105. B

106. D

107. D

108. C

109. A

110. B

111. B

112. D

113. C

114. B

115. A

116. C

117. A

118. B

119. A

1trăng tròn. B

121. B

122. B

123. D

124. C

125. C

126. A

127. B

128. C

129. B

130. A

131. D

132. D

133. A

134. D

135. C

136. D

137. B

138. A

139. D

140. D

141. D

142. B

143. B

144. A

145. B

146. D

147. A

148. C

149. C

150. D