HẠCH TOÁN NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

  -  

Để Hạch toán các các bước liên quan đến nguồn cải cách tiền lương (CCTL), Quý khách hàng triển khai qua 4 bước sau:

Nhấn chuột trái vào lốt + để xem bỏ ra tiết


1. Vào Danh mụcMục lục ngân sáchTính chất nguồn khiếp phí.

Bạn đang xem: Hạch toán nguồn cải cách tiền lương

2. Nếu muốn sửa tính chất nguồn CCTL thì kích đúp chuột vào tính chất nguồn 0114 hoặc 0214 để sửa lại.

Ví dụ sửa tính chất nguồn 0214 thành mã 14.

*

3. Nhấn Cất.


1. Vào Danh mụcMục lục ngân sáchNguồn ghê phí.

2. Chọn nguồn phụ thân nhỏng nguồn ngân sách TW, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện. Nhấn Thêm.

Xem thêm: Cách Làm Sinh Tố Chuối Ngon, Tậu Ngay Cách Làm Sinh Tố Chuối Cứ Ăn Là Ghiền

3. Knhị báo các công bố nguồn ghê phí nhỏng ví dụ mặt dưới:

*

Lưu ý: lúc knhị báo Mã nguồn ghê phí phải bắt đầu bằng mã nguồn cha, ví dụ ngân sách TW là 1.3, ngân sách tỉnh là 2.3, ngân sách huyện là 3.3. Trường hợp nhập trùng mã nguồn thì anh/chị tự động tăng thêm số tiếp theo.


Bước 3: Nhập số dư đầu kỳ năm trmong chuyển quý phái của nguồn CCTL sẽ được nhập vào số dư Có TK 468

1. Vào Nghiệp vụNhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp chuột vào TK 468.

3. Nhập số dư tại cột Dư Có.

*

4. Nhấn Cất.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Lò Nướng Thủy Tinh Không Điều Nên Biết


Bmong 4: Hướng dẫn quy trình phát sinch những năm của nguồn CCTL (trích 40% nguồn CCTL từ nguồn phí, lệ phí; nguồn thu hoạt động SXKD)

1. Trong năm, Khi có phát sinh thu tiền từ các nguồn thu phí, nguồn khác, nguồn hoạt động SXKD:

Nợ TK 111/Có TK 531

2. lúc đưa ra tiền cho các hoạt động tại đối kháng vị không phải là chi cải cách tiền lương:

Nợ TK 642/Có TK 111, 112

3. Cuối năm, đơn vị thực hiện kết chuyển lệch giá và đưa ra phí

Nợ TK 531/Có TK 911

Nợ TK 911/Có TK 642

Nếu TK 531 > TK 642 => Thặng dư Nợ TK 911/Có TK 4212

– Nếu tiền thu dịch vụ còn để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo thì để ở Có TK 4212

– Nếu thực hiện chấm dứt thì phân vùng vào các quỹ theo tỷ lệ được quy định vào quy chế đầu tư nội bộ của đơn vị: Nợ TK 4212/Có TK 4311, 4312, 4313, 4314

4. Thực hiện trích 40% CCTL

Nợ TK 4212/Có TK 468 (40%)

5. Chi lương từ nguồn CCTL

– Khi có phát sinh: Nợ TK 611/Có TK 334

– Lúc chi: Nợ TK 334/Có TK 111, 112

6. Chi BH tự nguồn CCTL (ví như có)

– khi bao gồm vạc sinh:

BH trích vào lương: Nợ TK 611/Có TK 334

Nợ TK 334/Có TK 332

BH ban ngành đóng: Nợ TK 611/Có TK 332

– lúc tkhô giòn tân oán BH: Nợ TK 332/Có TK 111,112

7. Chi KPCĐ từ bỏ nguồn CCTL (ví như có)

– Lúc bao gồm phân phát sinh: Nợ TK 611/Có TK 3323

– Lúc tkhô cứng tân oán BH: Nợ TK 3323/Có TK 111,112

8. Cuối năm kết chuyển phần đã đưa ra từ CCTL

Nợ TK 911/Có TK 611

Nợ TK 4211/Có TK 911

Nợ TK 468/Có TK 4211


1. Thao tác thu đưa ra mối cung cấp chuyển động SXKD, DV

Ví dụ: Đơn vị thu tiền học phí: 100 triệu đồng (100%)

khi bỏ ra tự mối cung cấp học phí: 60 triệu đồng (60%)

Xem lý giải trên ứng dụng trên đây

2. Trích lập 40% cải tân tiền lương

Tùy từng mô hình đơn vị chức năng mà giải pháp trích lập cải tân tiền lương khác biệt. Các đơn vị chức năng tham khảo trước điểm b khoản 3 Điều 3 Thông bốn số 46/2019/TT-BTC để xem đơn vị mình trích từng nào %, hoặc tham khảo câu trả lời của BTC tại đây.

Vào Tổng hợpChứng từ thao tác khácChứng từ quá trình khác.Hạch toán Nợ TK 4212/Có TK 468: 40 triệu (40%)

3. Chi lương từ nguồn CCTL

Vào Tiền gửiChi tiềnChi tiền gửi.Hạch toán Nợ TK 334/Có TK 112: 30.000.000 đồng

Nhấn Cất.Nhấn Tiện íchHạch toán chi phí lương.

Phần mềm tự động sinch chứng từ hạch toán đưa ra phí lương, hạch toán Nợ TK 611/Có TK 334: 30.000.000 đồng

4. Chi nộp bảo đảm từ nguồn CCTL

Vào Tiền gửiChi tiềnChi tiền gửi.Hạch toán Nợ TK 332/Có TK 112: 9.600.000 đồng

Nhấn Cất.Nhấn Tiện íchHạch toán bỏ ra phí bảo hiểm

Phần mềm tự động sinc chứng từ hạch toán bỏ ra phí bảo đảm với bảo hiểm trích vào lương

5. Chi nộp KPCĐ từ nguồn CCTL

Vào Tiền gửiChi tiềnChi tiền gửi.Hạch toán Nợ TK 3323/Có TK 112: 400.000 đồng

Nhấn Cất.Nhấn Tiện íchHạch toán chi phí bảo hiểm

Phần mềm tự động sinc chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm, hạch toán Nợ TK 611/Có TK 3323: 400.000 đồng

6. Cuối năm, kết chuyển phần đã đưa ra từ CCTL

Ngoài các cây bút tân oán xác minh hiệu quả của những nguồn KPhường trên bút toán thù xác minh tác dụng phần mềm còn tự động kết chuyển cây viết toán thù của mối cung cấp CCTL:

Nợ TK 911/Có TK 611: 40 triệu

Nợ TK 4211/Có TK 911: 40 triệu

Đơn vị tự hạch toán thêm bút toán ghi giảm nguồn CCTL: Nợ TK 468/Có TK 4211: 40 triệu