Cách dùng like to và like ving

  -  

Cách sử dụng like khi làm cho rượu cồn từ bỏ, tính từ bỏ, giới từ và biệt lập biện pháp sử dụng cấu trúc like to cùng lượt thích ving trong tiếng anh khá đầy đủ cùng đúng chuẩn duy nhất. Cụ thể coi bên dưới.

Cách dùng lượt thích vào giờ anh

lúc like là verb:

Like = Thích

Ví dụ: Do you lượt thích fish?(chúng ta tất cả ưa thích món cá không?)

-Đi với Should,Would để miêu tả sự ao ước(=wish): I shouldn’t like lớn bởi vì that(tôi không muốn có tác dụng điều đó)

-Thích rộng,muốn(=prefer,wish) lượt thích people lớn tell the truth(tôi ý muốn bạn ta nói sự thật)

→Expressions:

As you like:vị as you like(thích hợp thì cứ làm)

Likes & dislikes:hồ hết điều mình muốn và đều điều bản thân ko thích

Lúc lượt thích là tính từ

– Giống nhau(=similar) like causes produce lượt thích results(Những lý do như thể nhau vạc xuất hiện hầu hết kết quả giống như nhau)

-Có thể sửa chữa bởi alike:

+The two girls are very like

+The two girls are very alike(hai cô gái rất giống như nhau)

→Expression:lượt thích father,lượt thích son( phụ thân như thế nào nhỏ nấy)

-giống như (=resembling)What is he like?(Người ta trông hệt như vắt nào?)

Cụm tính từ

- something like: ngay gần cho tới, vào khoảng

- nothing like: ko gì bằng

- feel like: cảm thấy muốn

- look like:có vẻ như như

*

khi lượt thích là Preposition

Like: tương đương như

+Don’t talk like that(chớ nói nhỏng thế)

+Do like me(hãy làm cho như tôi)

→Lưu ý:Với nghĩa bên trên, Like là một trong những prep(giới từ) nên bí quyết dùng không giống với As(Conjunction-liên từ)

For example:

+Don’t move sầu anything.Leave everything as it is( không sử dụng like)

+What a beautiful house!It’s lượt thích a palace.(ko cần sử dụng as)

→Expressions:

+the like:đông đảo điều y hệt như vậy

Ex:music, painting & the like…(music,hội hoạ với phần đa môn tương đương vậy)

Likely(adj,adv)

+adj:dường như phải chăng,thuận tiện

+adv:tất cả thể(=probably)

Cách sử dụng kết cấu lượt thích to lớn với lượt thích ving vào giờ anh

Cách cần sử dụng Like V_ing

Dùng Khi có một sở thích LÂU DÀI gắn sát với dòng profile (tè sử) của doanh nghiệp.

VD: "I like s